โหลดเกมส์ (PC) Little Nightmares II : Deluxe Edition

Little Nightmares II : Deluxe Edition Box Cover Pic

Return to a world of charming horror in Little Nightmares II, a suspense adventure game in which you play as Mono, a young boy trapped in a world that has been distorted by the humming transmission of a distant tower.

With Six, the girl in the yellow raincoat, as his guide, Mono sets out to discover the dark secrets of The Signal Tower. Their journey won’t be easy; Mono and Six will face a host of new threats from the terrible residents of this world.

Little Nightmares II : Deluxe Edition Pic 2
Little Nightmares II : Deluxe Edition Pic 1
ความต้องการระบบขั้นต่ำ
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2300 | AMD FX-4350
หน่วยความจำ: แรม 4 GB
กราฟิกส์: Nvidia GeForce GTX 570, 1 GB | AMD Radeon HD 7850, 2 GB
DirectX: เวอร์ชัน 11
แนะนำ:
ต้องการหน่วยประมวลผลและระบบปฏิบัติการแบบ 64 บิต
ระบบปฏิบัติการ: Windows 10
หน่วยประมวลผล: Intel Core i7-3770 | AMD FX-8350
หน่วยความจำ: แรม 4 GB
กราฟิกส์: Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB
DirectX: เวอร์ชัน 11