ยูริ Red Alert 2 Yuri’s Revenge เล่นออนไลน์ได้

pc ยูริ Red Alert 2 Yuri's Revenge ออนไลน์ได้ (1)

โหลดเกมส์ [PC] ยูริ Yuri Red Alert 2 + Patch | ไฟล์เดียวจบวิธีติดตั้งเกมส์
โหลดเสร็จแยกไฟล์ ให้หา Ra2 แล Yuri คลิกขวา เลือก Properties แล้วทำตามดังรูป

pc ยูริ Red Alert 2 Yuri's Revenge ออนไลน์ได้ (2)
pc ยูริ Red Alert 2 Yuri's Revenge ออนไลน์ได้ (3)

VDO ตัวอย่างเกม

YURI FIX

วิธีติดตั้งเกม
เม้าส์ไฟล์ (แตกไฟล์) – ติดตั้งเกม – ก๊อปไฟล์ Crack ในโฟลเดอร์ ไปวางในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งเกม

สำคัญมากโปรดอ่าน และ ทำตาม !!
**ปิดแอนติ้ไวรัชก่อนลง Crack และปิดแอนติ้ก่อนเข้าเล่นเกม! **
*ถ้าไม่มีแอนติ้ ปิด Windows Defender แทน